Od września 2011 roku wychowanków naszego Domu wspiera Fundacja Mamy Dzieci założona przez Anetę Todorczuk- Perchuć i Agnieszkę Chrzanowską.
Celem Fundacji jest wspieranie obecnych oraz byłych wychowanków Domów Dziecka, a w szczególności wychowanków i byłych wychowanków Domu Dziecka nr 9 ul. Koroty
ńskiego 13 w Warszawie.